Sr. Miguel Ángel Vicente Morales


Economista col·legiat núm 11984 - Advocat col·legiat núm. 2802 - Gestor Administratiu col·legiat núm. 3333
Economista col·legiat núm 11984 al Col·legi d'Economistes de Catalunya, Llicenciat en Dret al ICASBD i Gestor Administratiu al Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Especialista en l 'àrea fiscal i comptable ha realitzat diversos Postgraus en Tributació (U.A.B.) i Auditoria (U. Pompeu Fabra) Actualment s'encarrega de l'àrea fiscal - Comptable dins el Grup Quintana Advocats Associats - Ferran i Guillem SL administradors de finques. També, és consultor de fiscalitat immobiliària de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca.