24 July, 2017

EL TRIBUNAL SUPREM REITERA QUE LA NEGATIVA INJUSTIFICADA A SOTMETRE’S A LES PROVES BIOLÒGIQUES PER A DETERMINAR LA FILIACIÓ, PERMET DECLARAR LA PATERNITAT.

El Tribunal Suprem, mitjançant una recent Sentència de data 18 de juliol de 2017 (STS 2815/2017), ha establert, com ja ho venia fent en multitud de […]
30 May, 2017

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL – Marta Serra Montlló

El passat dia 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una Resolució en la que declara decisivament la nul·litat de l’Impost sobre […]
30 May, 2017

EL DIVORCIO EXPRÉS – José Miguel García Gallego

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria estableció la posibilidad de formalizar una separación matrimonial o divorcio ante Notario. Aunque esta modalidad de […]
10 May, 2017

QUINTANA ADVOCATS ASSOCIATS: PATROCINADOR DEL CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU

El passat cap de setmana, dies 6 i 7 de maig, Quintana Advocats Associats ha estat el patrocinador de la setmana, el que ha estat difós […]
26 April, 2017

SI HA DE COMPRAR UNA FINCA, CONSULTI’NS

Recentment hem comprovat l’existència de varis contractes d’ARRES que desafortunadament han hagut d’acabar en un procediment judicial. Aparentment la gent té l’opinió de que és un […]