Blog – Page 2 – Quintana Advocats
18 September, 2017

LA USUCAPIÓN O PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE LOS BIENES INMUEBLES

  LA USUCAPION O PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE LOS BIENES INMUEBLES     El término usucapión, del latín usucapĭo, significa la adquisición de un derecho o de […]
24 July, 2017

EL TRIBUNAL SUPREM REITERA QUE LA NEGATIVA INJUSTIFICADA A SOTMETRE’S A LES PROVES BIOLÒGIQUES PER A DETERMINAR LA FILIACIÓ, PERMET DECLARAR LA PATERNITAT.

El Tribunal Suprem, mitjançant una recent Sentència de data 18 de juliol de 2017 (STS 2815/2017), ha establert, com ja ho venia fent en multitud de […]
30 May, 2017

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL – Marta Serra Montlló

El passat dia 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una Resolució en la que declara decisivament la nul·litat de l’Impost sobre […]
30 May, 2017

EL DIVORCIO EXPRÉS – José Miguel García Gallego

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria estableció la posibilidad de formalizar una separación matrimonial o divorcio ante Notario. Aunque esta modalidad de […]
10 May, 2017

QUINTANA ADVOCATS ASSOCIATS: PATROCINADOR DEL CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU

El passat cap de setmana, dies 6 i 7 de maig, Quintana Advocats Associats ha estat el patrocinador de la setmana, el que ha estat difós […]