26 April, 2017

SI HA DE COMPRAR UNA FINCA, CONSULTI’NS

Recentment hem comprovat l’existència de varis contractes d’ARRES que desafortunadament han hagut d’acabar en un procediment judicial. Aparentment la gent té l’opinió de que és un […]
20 April, 2017

El Tribunal Constitucional ha resolt que si no hi ha augment del valor de l’immoble, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) esdevé inconstitucional.

El Tribunal Constitucional ha resolt que si no hi ha augment del valor de l’immoble, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) […]
20 April, 2017
reglamento parejas cataluña

El passat dia 1 d’abril va entrar en vigor el nou Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.

El passat dia 1 d’abril va entrar en vigor el nou Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya. Estar inscrit al Registre de parelles estables […]
20 April, 2017
ocupacion ilegal

El Legislador es planteja agilitzar els processos judicials per protegir els propietaris de l’ocupació il·legal.

El Legislador es planteja agilitzar els processos judicials per protegir els propietaris de l’ocupació il·legal. La Proposició de Llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt i que […]