abogados sabadell

Dret administratiu

  • Contractació Pública.
  • Recursos i Reclamacions davant l'Administració Pública i davant els Tribunals contenciosos administratius.
  • Responsabilitat Patrimonial de les Administracions.
  • Procediments sancionadors i multes.
  • Llicències administratives.

Sobre el Dret administratiu

Defensors dels drets dels administrats

La defensa dels interessos dels administrats davant l'actuació de l'Administració Pública requereix un grau de coneixement i d'execució de la matèria que només el seu l'exercici pràctic durant un dilatat temps constitueix l'única garantia perquè aquesta defensa sigui efectiva.  Només una minoria de despatxos a Sabadell poden afirmar com nosaltres que des dels anys 70 fins a l'actualitat han estat defensors dels drets dels administrats davant l'actuació pública.

En efecte, assessorem al ciutadà enfront de l'actuació de l'Administració englobant per a això tot tipus de tràmit desenvolupat en el sector públic, com pogués ser l'assistència en l'obtenció de llicències administratives o autoritzacions públiques, l'orientació en licitacions públiques, la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública, la defensa dels interessos dels nostres clients en procediments sancionadors i en tot altre tipus de procés administratiu o judicial que pugui incidir en l'esfera personal i patrimonial dels ciutadans.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu