abogados sabadell

Dret Bancari

  • Assessorament previ a la formalització d' operacions bancàries.
  • Anàlisi dels contractes bancaris subscrits.
  • Control de la legalitat de les operacions bancàries.
  • Reclamació per clàusules abusives.
  • Tot tipus de reclamació extrajudicial o judicial davant les entitats bancàries.
Advocats dret bancari

Sobre el Dret Bancari

Atenció professional

El complex dret bancari i la posició de poder que aquestes entitats tenen davant el ciutadà, requereix una atenció professional. Oferim serveis d' estudi de projectes previs a la formalització de qualsevol operació davant l' entitat bancària, així com estudi i anàlisi dels contractes bancaris subscrits a fi de vetllar per la seva legalitat i, si s' escau, instar les reclamacions extrajudicials o judicials necessàries per exigir el compliment de la norma.

Menció especial mereixen les clàusules abusives contingudes en la lletra petita de les hipoteques, targetes revolving amb interessos abusius o falta de transparència en la contractació de qualsevol servei bancari, entre d' altres.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu