abogados sabadell

Dret Concursal

  • Anàlisi de situacions d'insolvència.
  • Assessorament en la tramitació de concurs de creditors, en totes les seves fases.
  • Assistència en la fase pre concursal i en la negociació amb creditors.
  • Tramitació de la Llei de la Segona Oportunitat.

Sobre el Dret Concursal

Assegurem una solució justa a deutors i creditors

Les situacions d' insolvència s'han tornat un fenomen habitual en els temps que corren, havent propiciat irremeiablement l'extinció i liquidació d'un nombre considerable de persones jurídiques.

Amb l'objectiu d'assegurar una solució justa a deutors i creditors, els nostres professionals especialitzats en dret concursal vetllen, en primer lloc, per la reestructuració empresarial que busqui superar la insolvència sense necessitat de recórrer a la liquidació de la societat.

Tanmateix, atès que existeixen supòsits en què la continuació de l'activitat de l'empresa resulta inviable, des del nostre despatx professional oferim els nostres serveis per tal d'executar de la forma més competent i eficient la tramitació del procediment concursal en totes i cadascuna de les seves fases, preservant així el compliment dels preceptes normatius per tal d'evitar repercussions negatives.

Així mateix, per al cas de particulars i autònoms que estiguin sufragant una situació de fallida econòmica, proporcionem el nostre exhaustiu assessorament en el procediment conegut com a Mecanisme o Llei de la Segona Oportunitat, permetent així l' exoneració dels deutes existents i atorgant a l'individu una estabilitat financera per reiniciar novament la seva activitat.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu