abogados sabadell

Dret de Família

  • Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos: guàrdia i custòdia de fills menors, pensió d' aliments, pensió compensatòria, extinció del condomini.
  • Adopció de mesures provisionals.
  • Modificació de mesures adoptades en sentència de separació o divorci.
  • Règim econòmic matrimonial (modificació o dissolució).
  • Execució de sentències derivades de procediments de família.
  • Procediment d'homologació de Sentències estrangeres.
  • Reclamacions i impugnacions de filiació.
  • Expedient de jurisdicció voluntària per a mesures de suport a persones amb discapacitat.
  • Parelles de fet: constitució i ruptura.

Sobre el Dret de Família

Tramitem tot tipus de procediments de dret de família

Assessorament integral i suport a les persones incurses en processos de ruptura sentimental, ajudant-los a buscar solucions a la problemàtica que planteja aquesta delicada situació, i tramitar tota mena de procediments de dret de família, ja siguin separacions, divorcis, processos de ruptura d'unions estables de parella, tant si es tramita per la via amistosa o consensuada (amb especial implicació en la redacció de convenis i/o plans de parentalitat),  com si es tramita per la via judicial contenciosa. Comptem amb col·laboradors d'alt nivell professional, especialització i sensibilització en altres disciplines complementàries (notaris, psicòlegs, investigació, taxadors, etc.).

També vetllem pel seguiment dels processos i intervenim, entre d'altres, en procediments de Jurisdicció Voluntària, Modificació de Mesures, Mesures Provisionals o fins i tot execució de Sentència, en cas d' incompliment, homologació de Sentències estrangeres, etc.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu