abogados sabadell

Dret fiscal i tributari

  • Assessorament fiscal, comptable i tributari tant a professionals i particulars, com a societats mercantils i tot tipus d' empreses i entitats.
  • Coordinació, preparació i presentació de tot tipus de declaracions d'índole tributari: IRPF, IRNR, IVA, IS, IP, ISD, ITPO, juntament amb tot tipus d'escrits informatius o de tràmit.
  • Planificació fiscal i gestió de Patrimonis.
  • Recursos i Reclamacions davant l'Administració Tributària i davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
  • Reestructuracions i insolvències.

Sobre el Dret fiscal i tributari

Servei integral en l'àmbit financer-tributari

Dins de l'ampli ventall de serveis brindats pel nostre despatx, el propi coneixement en matèria fiscal amb el que compten els nostres especialistes ens permet oferir un servei integral als nostres clients que abasta no tan sols l'àmbit jurídic, sinó també el financer-tributari, present en pràcticament totes les operacions de caràcter patrimonial.

Els nostres serveis en aquesta matèria parteixen de proporcionar als nostres clients una bona planificació fiscal des de l'inici de les seves activitats per tal d'aconseguir una minoració de les càrregues fiscals, estudiant i assessorant sobre les diverses possibilitats legals existents d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

A més de la preparació i presentació de tot tipus de declaració tributària derivada de l'actuació i situació econòmica-patrimonial de cada client, els nostres professionals s'encarreguen de la tramitació i resolució de tot tipus de procediment tributari davant la pròpia Administració i els Tribunals, amb l'objectiu en tot moment de resguardar els interessos fiscals dels nostres usuaris.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu