abogados sabadell

Dret Civil

  • Dret Civil Contractual
  • Dret Immobiliari.
  • Dret Successori.
  • Dret de Família.
  • Dret Bancari.
  • Responsabilitat Civil i Indemnització per danys i perjudicis.
  • Reclamació de Deutes.

Sobre el Dret Civil

Reconeguda experiència

El dret civil es constitueix com el vessant legal abordat per excel·lència al nostre despatx, atenent que els nostres professionals compten amb reconeguda experiència en l'estudi i regulació dels diferents aspectes de la vida civil de les persones.

Per això, coordinem i vetllem pels interessos dels nostres clients en totes les relacions personals i patrimonials que els concerneixen, incloent-hi l'assessorament en tot tipus d' assumptes relacionats amb contractes i obligacions, drets reals, dret de família i successions i qualsevol altra matèria associada a aquest dret de naturalesa privada.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu