abogados sabadell

El passat dia 1 d’abril va entrar en vigor el nou Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.


Last modification:

El passat dia 1 d’abril va entrar en vigor el nou Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.

Estar inscrit al Registre de parelles estables de Catalunya és un dels requisits pel cobrament de la pensió de viudetat, tot i no estar casat.

La Llei General de la Seguretat Social exigeix que perquè un membre de parella estable pugui cobrar la pensió de viudetat, haurà d’acreditar una convivència estable amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys, immediatament anteriors a la defunció del causant i per acreditar-ho caldrà estar inscrit al Registre de parelles estables de Catalunya almenys dos anys abans del decés, o bé mitjançant l’escriptura pública de constitució de la parella estable també formalitzada amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.

Si està interessat en constituir una parella de fet o tramitar la seva inscripció al Registre, contacti amb el nostre despatx.

crossmenu