abogados sabadell

Ampliació del termini per reclamar les despeses de constitució d'hipoteca

plazo para reclamar gastos de constitucion de hipoteca

Des de fa anys, els Jutjats i Tribunals espanyols venen establint la nul·litat per abusives de les clàusules imposades pels bancs imputant als seus clients l'obligació d'assumir totes les despeses corresponents a la formalització de la seva hipoteca. De manera que, després de declarar abusiva la clàusula d'imposició de despeses, es pot sol·licitar la totalitat de les despeses pagades en concepte de Registre de la Propietat, gestoria, taxació, així com la meitat de les despeses notarials.

Moltes entitats estan procedint a retornar les despeses per aquests conceptes, sempre i quan es faci una sol·licitud formal a l'entitat, sense necessitat d'interposar demanda judicial. Ara bé, si l'entitat bancària es nega a fer-ho de forma extrajudicial, ens queda oberta la possibilitat d'exercir el dret al reintegrament de les despeses davant els Jutjats. Això sí, el període per poder reclamar judicialment té un termini de prescripció.

Inicialment, el termini per interposar l'acció judicial expirava el 24 de gener de 2024, però la suspensió dels terminis processals operada durant l'estat d'alarma permet sumar 82 dies addicionals, i fixar el 14 d'abril 2024 com a últim dia per exercitar l'acció de reclamació.

A Quintana Advocats Associats, com a advocats a Sabadell, estem a la seva disposició per gestionar els seus interessos.

crossmenu