abogados sabadell

DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES O TESTAMENT VITAL


Last modification:

Imatge de Freepik.

DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES O TESTAMENT VITAL.

L'Article 212-3 del Codi Civil de Catalunya estableix que la persona major d'edat amb plena capacitat d'obrar pot expressar en un document de voluntats anticipades (DVA) les instruccions per a la realització d'actes i tractaments mèdics per al cas en què es trobi en una situació en què no ho pugui decidir per ella mateixa. També pot designar la persona que, en substitució d'ella, ha de rebre la informació sobre el seu estat de salut i decidir sobre la realització d'aquells actes i tractaments.

També es poden fer constar les previsions oportunes referents a la donació d'òrgans o del cos i a les formes d' enterrament o incineració.

Es tracta d' un document adreçat a facultatius mèdics, que pot formalitzar-se davant d'un notari o davant de tres testimonis i s'ha d' incorporar a l'historial mèdic del pacient. Si es desitja, el Testament Vital pot ser inscrit al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els professionals sanitaris que atenguin l'atorgant d'un document de voluntats anticipades han de respectar les instruccions expressades en ell, dins els límits de la Llei.

Es tracta d'un document revocable.

crossmenu